College Council

College Council

Sr. No Name of HOD Subject Designation
1 Vd. Kanthi Veena Gulappa Rasashatra & B.K Chairperson
2 Vd. Kadam Ankur Ashok Samhita Sidhant Member
3 Vd. Vishwakarma Pankaj Ramachaya Rachana Sharir Member
4 Vd. Shukla Sonali Viraj Kriya Sharir Member
5 Vd. Gorule Kiran Dnyaneshwar Dravaguna Member
6 Vd. Yesane Sudhir Krishna Rasashastra &B.K Member
7 Vd. Vishwakarma Naina Pankaj Rog Nidan Member
8 Vd. Wali Deepak Shivaputra Swasthavritta Member
9 Vd. Rajmane Nilesh Mahadev Agadtantra Member
10 Vd. Lomate Pradas Uttamrao Prasuti & Striroga Member
11 Vd. Koli Udaykumar Ashok Kaumarbhritya Member
12 Vd. Shukla Viraj Vinayak Kayachikitsa Member
13 Vd. Rudrapgol Vijay Shivrudrappa Shalyatantra Member
14 Vd. Kolachi Raghavendra Laxman Shalakya Tantra Member
15 Vd. Gaikwad Tanuja Sanjay Panchkarma Member